Bine ați venit!

Politica de confidenţialitate

 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

Prin prezenta declar ca sunt de acord ca societatea IOANNINA IMPEX SRL (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), cu sediul in București, Str. Jimbolia nr. 55, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/ 2580/1993, Cod unic de Înregistrare: 3327903, sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale comunicate catre aceasta, respectiv, nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, in urmatoarele scopuri: furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-u!ui, SMS-ului, telefonului, referitoare In nctivitaten societății, campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate.

Consimțământul dat prin prezenta declaratie, in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai JOS sunt voluntare. Acest ,consimțământ poate fi Fevocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către societatea IOANNINA IMPEX SRL.

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi transmisa prin e-mail sau direct din contul utilizatorului.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului. Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza sunt urmatoarele:

Informații personale ale dumneavoastra (precum: nume, prenume, data și locul nașterii, adresa profesională și/sau personală, adresa de livrare, număr de telefon personal și/sau profesional, număr de fax, adresa de e-mail, funcția ocupata, etc.);

  • Date de localizare;

Identificatori online, identificator IP;

Numere de cont bancar ale persoanelor fizice clienti existenti sau potentiali clienti, deschise la diverse unitati bancare de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate;

Categorii de date speciale: precum date din Cartea de Identitate, numere de identificare națională (CNP, seria și numărul cărților de identitate), imaginea acestora inregistrata de sistemul de supraveghere existent in spatiile Societatii).

Prelucrarea datelor mai sus aratate este necesara pentru:

comunicarea cu dumneavoastra in vederea procesarii comenzii(lor) validarea, expedierea si facturarea comenzilor dumneavoastra;

rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre dumneavoastra; pentru a asigura accesul dumneavoastra la serviciile noastre;

  • trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/ sau prin apel telefonic;

Temeiul Prelucrarii:

Operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de Societate, in calitatea sa de operator, pe baza unuia din terńeiurile următoare:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea contractului;

Prelucrarea este efectuată in temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale societatii noastre sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese;

Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

Drepturile dumneavoastra contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor În orice moment și in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai jos în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drefrturi sunt următoarele:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, in cazul in care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată Într-un format structurat, utilizat În mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

Dreptul de a Se Opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelycrarea datelor este o Însălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura in care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Va aducem la cunostinta ca va puteti retrage sau modifica oricand acordul exprimat pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal prin urmatoarele modalitati:

trimitand o notificare in acest sens la sediul Societatii din strada Jimbolia nr. 55,

Sector l, Bucuresti; prin e-mail transmis la adresa de e-mail: ioannina@ioannina.ro.

Pentru orice alte intrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: ioannina@ioannina.ro.

Va rugam marcati cu un [XI canalul prin care doriti sa fiti contactat in scopul furnizarii de informatii referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate:

 e-mail o SMS telefon

Am inteles aceasta declaratie de consimtamant si sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus in scopurile descrise in aceasta declaratie de consimtamant.